fejlec

Nyelvek

Dr. Lohn Balázs


Dr. Lohn Balázs a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd. 2004-ben szerezte jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2003-2004-ben az Universität Heidelberg ösztöndíjas hallgatója volt. 2004 és 2007 között egy nemzetközi ügyvédi irodában volt ügyvédjelölt, e mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott doktori tanulmányokat. 2007 és 2008 között Luxemburgban vállalati jogi tanácsadóként működött, majd 2008 szeptemberétől az iroda tagja. Két publikációja jelent meg a Polgári Jogi Kodifikáció c. folyóiratban. 2012 óta oktat az ügyvédi kamara által szervezett kereteken belül ügyvédjelöltek számára a polgári peres eljárással összefüggő kérdéseket és részt vesz a polgári peres eljárás kodifikációjának folyamatában. Szakterülete a polgári jog, az ingatlanjog, a munkajog, az adójog, a szerzői jog, az akvizíciók, a finanszírozás és a peres eljárások. Folyékonyan beszél angolul és németül.

  

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

 

 Dr. Nagy-Mihály Eszter


Dr. Nagy-Mihály Eszter ügyvédjelölt. 2008-ban szerezte meg diplomáját a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. A 2007/2008-as tanévben a Passaui Egyetemen ösztöndíjasként folytatott tanulmányokat. Tudományos diákköri munkájának eredményeként 2009-ben második helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián „A terrorizmus elleni küzdelem és az ENSZ Biztonsági Tanácsának intelligens szankciói” című dolgozatával. Egyetemi tanulmányai folyamán gyakornokként tevékenykedett a Budapesti Nyomozó Ügyészségen. 2008-ban csatlakozott az irodához. 2012-ben a BGF Külkereskedelmi Karán nemzetközi tanulmányok szakon diplomát szerzett, valamint ugyanebben az évben mediátori képesítést is szerzett. Szakterületei a végrehajtási és a peres eljárások, a társasági jog és a munkajog. Folyékonyan beszél angolul és németül.

 

Dr. Mráz Márta


Dr. Mráz Márta a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd, az Iroda tagja. 2011-ben szerezte meg diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2010 nyarán a Salzburgi Egyetem jogi karán folytatott nemzetközi magánjogi tanulmányokat. Az egyetemi évei során két és fél évig gyakornokként tevékenykedett egy budapesti ügyvédi irodában, az irodához 2011-ben, közvetlenül a diploma megszerzését követően csatlakozott. 2012-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerzett közgazdász diplomát, ugyanebben az évben akkreditált mediátor tanfolyamot végzett. Szakterületei a polgári jog, a peres eljárások, a szerzői jog, a munkajog, a kereskedelmi jog, a fogyasztóvédelmi jog, az adatvédelmi jog és az ingatlanjog. Folyékonyan beszél angolul és németül.

  

 

 Dr. Kis Balázs


Dr. Kis Balázs ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Jogi diplomáját 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. A 2006/2007-as tanévben a Mainzi Egyetemen ösztöndíjasként folytatott jogi tanulmányokat, majd elvégezte a University of Toledo, Ohio angol nyelvű, amerikai jogi szakértői képzését. Ezt követően egy évet Londonban egy jogi szaklapnál dolgozott, majd Budapesten egy multinacionális vállalat jogi osztályát erősítette. Az irodához 2012-ben csatlakozott. Szakterületei a társasági jog, az átalakulások és vállalatfelvásárlások, a kereskedelmi jog, az ingatlanjog, a kockázati tőkebefektetések joga, valamint az elektronikus hírközlési és médiajog. Folyékonyan beszél angolul.

  

 

 Dr. Lefler Mónika


Dr. Lefler Mónika a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd. 2008 -ban szerezte jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetemi képzés során ösztöndíjasként az Universitá degli Studi Roma Tre egyetemen folytatott tanulmányokat. 2008 és 2010 között közbeszerzéssel is foglalkozó ügyvédi irodában volt ügyvédjelölt, e mellett közbeszerzési referensi, valamint pályázatírói képesítést szerzett. 2010 évben vállalati közbeszerzési referensként is működött, majd 2010 és 2012 között nemzetközi ügyvédi irodában volt ügyvédjelölt. 2012 októberétől az irodával együttműködő ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, a munkajog, a gazdasági jog, az ingatlanjog, közbeszerzések, valamint a peres eljárások. Folyékonyan beszél angolul és olaszul.

  

 

Dr. Kostenszky Gergely


Dr. Kostenszky Gergely ügyvédjelölt. 2009-ben szerezte diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetemi tanulmányai során egy évig gyakornokként tevékenykedett egy budapesti ügyvédi irodában, majd a diploma megszerzését követően ügyvédjelöltként helyezkedett el. 2014-ben a London South Bank University képzésén LL.M. fokozatot szerzett. 2014 áprilisában csatlakozott az irodához. Szakterületei az ingatlanjog, a társasági jog és a peres eljárások. Folyékonyan beszél angolul.

  

 

 

Dr. Sebestyén György


Dr. Sebestyén György 2015-től dolgozik ügyvédjelöltként az irodában. György a Pázmány Péter Jog- és Államtudományi Egyetem folytatott magyar jogi tanulmányaival párhuzamosan a University of Abertay Dundee European Business Law szakán két évet , a University of East Anglia International Competition Law (LLM) szakán egy évet tanult. Ezt követően neves magyar irodákban dolgozott ügyvédjelöltként. Folyékonyan beszél angolul.

  

 

 

  

 

Dr. Solti-Tóth László


Dr. Solti-Tóth László 2012-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügy és számvitel képzésén folytat BA tanulmányokat távoktatási rendszerben. Egyetemi tanulmányai alatt különböző budapesti ügyvédi irodák és bíróságok munkáját segítette gyakornokként. Jogi pályáját egy független magyar ügyvédi irodánál kezdte, ahol elsősorban a kockázati tőkebefektetések, az M&A tranzakciók, az üzleti és kereskedelmi jog, valamint a perjog területén szerzett tapasztalatokat. Ezt követően bank- és pénzügyi jogi, valamint általános kereskedelmi és társasági jogi területen folytatta tevékenységét. László 2015 decemberében csatlakozott a Lohn Ügyvédi Irodához ügyvédjelöltként. Azóta elsősorban peres és egyéb vitarendezési ügyeken dolgozik ideértve a gazdasági büntetőjog területét is. Folyékonyan beszél angolul és németül.

  

 

Dr. Tarr Ádám


Dr. Tarr Ádám ügyvédjelölt. 2010-ben szerezte diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. A 2007-ben összehasonlító jogi nyáriegyetemet végzett Svájcban, 2008 őszi szemeszterében az Aarhusi Egyetemen ösztöndíjasként folytatott jogi tanulmányokat. 2009-2010 években közbeszerzési tanácsadó irodánál dolgozott, majd négy évig Németországban élt. 2014-ben az Universität Regensburg képzésén LL.M. fokozatot szerzett. A 2013 és 2014-es években összesen egy évig neves müncheni adótanácsadó irodáknál végzett szakmai munkát az áfa és szja területén. 2015 januártól 2016 január végéig egy budapesti ügyvédi irodában német, osztrák és magyar vám-, adó- és gazdasági jogi ügyekkel foglalkozott. 2016 februárjában csatlakozott az irodához. Folyékonyan beszél angolul és németül.

  

 

<

© Lohn Ügyvédi Iroda 2008-2009 (Jogi nyilatkozat)